6 สิ่งที่ควรกระทำ เมื่อท่านอายุ 45 ปีขึ้นไป

6 สิ่งที่ควรกระทำ เมื่อท่านอายุ 45 ปีขึ้นไป

ยิ่งอายุมากขึ้นระยะเวลาการใช้ชีวิตบนโลกยิ่งจะสั้นลงไปเรื่อย นะ จะมัวแต่คิดห่วงนั่นพะวงนี่อยู่ไม่ปล่อยวางอะไรสักทีมันก็จะไม่มีความสุขนะ ลองมาให้ใช้ชีวิตในแบบที่สนุก มีความสุขในช่วงวัยชรากันดีกว่า และวันนี้เราได้เอา 6 อย่างที่ควรทำเมื่อคุณอายุ 45 ปี จะมีอะไรบ้างมาอ่ า นและทำต ามกันได้เลย หากใครที่อายุยังไม่ถึงแต่ใกล้เคียงแล้วอีกไม่นานก็อ่ า นไว้ก่อนได้

1.หัดออ กกำลังกายให้เป็นนิ สั ย

เหมือนว่า หากวันไหน ไม่ได้ออ กกำลังกาย ไม่ได้เอาเหงื่อออ ก จะรู้สึกหงุดหงิด ค รั่ น เ นื้ อ ค รั่ น ตัว อะไรทำนองนั้นเลย แล้วเราจะเป็นคนสูงอายุ ที่สุขภาพแข็งแรง

2.กินอยู่แบบแมวเดินย่อง

นั่นก็คือ กินเหมือน ย่องเบา กินช้า ค่อย กิน กินทีละ น้อย กินเบา กินบ่อยได้แต่อย่ากินเยอะ อย่ากิน มู ม ม า ม ระบบทางเดินอาหาร ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วกินแบบ มู ม ม า ม จะสำลัก ขึ้นปาก ขึ้นจมูก เอาได้ง่าย

3.ต้องบินออ กจากรังให้เหมือนนก

นกที่นอนอยู่กับรัง เป็นนก ที่กำลัง กก ไข่ เราอายุปูนนี้แล้ว จะเอาไข่ที่ไหน มากลูกหลาน ที่เคย กก ก็พากันบิน ออ กจาก รัง ไปสร้างรังใหม่ กันหมดแล้ว ไข่ที่มี ก็ไม่มีโอกาสได้ ฟั ก เป็นตัวแล้ว รีบบิน ออ กจากรัง เ หมื อ น นก

เมื่อยังบินไหว อย่านั่งจับเจ่า เบื่ อ เซ ง อยู่กับบ้าน ตลอ ดวัน ตลอ ดคืน จนกล า ยเป็น คนติดเก้าอี้ ติดเตียงไป จะบินไปใกล้ ไปไกลขอให้บิน ออ กไปบ้าง ยิ่งไปเที่ยว ต่างจังหวัด ต่างประเทศได้ ยิ่งดีเลย คนที่ได้ไปเที่ยวไกล จะเป็นคนสดชื่นไม่เหี่ยวเฉา ไม่เหมือน พวกคนชรา ที่ติดเตียง ไม่นาน ก็กลับบ้านเก่า

4.ควรทำตัวเหมือนหมากรุก

ที่บอ กว่าควรทำตัวแบบ ห ม า ก รุก นั่นก็เพราะว่า เวลาจะลุก จะยืน จะเดิน จะนั่งคิดดี เดินช้า ค่อย คิด ค่อย เดิน เหมือนการเดิน ห ม า ก อย่าพรวดพราด ล้ ม ลุก ค ลุ ก ค ล า น ขึ้น มาจะลำบาก ไม่ได้ล้ม เราคนเดียว มันล้ ม ทั้งกระดาน เสียไปทั้งบ้าน ต้องให้ลูกหลาน มาดูแลอีก

5.ควรนอนเหมือน ค น เ ม า เห็ด

เมื่ออายุมากแล้ว ต้องนอนให้พอ หลับให้สนิท อย่าคิดมาก จนนอนไม่หลับ รู้สึกง่วงก็ให้นอน โดยเฉพาะกลางคืน นอนอย่าให้เกินสี่ทุ่ม กลางวันถ้ารู้สึกง่วง

ให้หาเวลางีบ สักสิบห้านาที ก็ยังดี จะรู้สึกสดชื่น ขึ้นเยอะ เพราะเริ่มอายุเยอะ แล้ว ร่ า งกายอ่อนแรง เหนื่อย อ่อนล้า ได้ง่าย ต้องพักผ่อนให้มาก อย่าไป โ ห ม งานหนัก เหมือนหนุ่มสาว

6.ฝึกอารมณ์ให้ เหมือนกิ่งไม้ไหว

ไหวพริ้วไป ต ามลมบ้าง นิ่งบ้าง เงียบบ้าง บางครั้งไม่ได้ดั่งใจบ้าง ก็ให้เข้าใจได้ว่า มันเป็นกฏของธรรมชาติ ที่ย่อมเกิດ ตั้งอยู่ และดับไป เหมือน เวลากิ่งไม้ หั ก ไม่เห็น มัน ร้ อ ง ไ ห้ ฟูมฟาย เสีย อ ก เสียใจ แต่มันจะรีบงอ ก กิ่งใหม่

เพื่อ ฟื้ น ฟู ตัวเองขึ้น มาทดแทน ให้เร็วที่สุด เราเองก็เช่นกัน เมื่อถึงเวลา สูญเสีย สิ่งใด ก็ต้องเข้าใจ มันให้เร็วที่สุด เอาธรรมะ ที่มีธรรมชาติ เป็นแบบ อ ย่ า ง

มาทดแทน ความเสียใจ แล้วชีวิต ในบั้นปล า ย ก็จะมีความสุข ด้วยความเข้าใจ ธรรมะ ที่เป็นธรรมชาติ ของความเป็น ธรรมดา นั่นเอง

ที่มา yimlamun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *