5 คน ในชีวิต ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด

“ ศีลเสมอกัน..จึงคบกันยืนยาว ”

คบคนแบบไหน.. ก็เป็น “ คนแบบนั้น ” เพราะ…“ ผึ้ง ”…  ก็ไม่เคยชวนแมลงวัน..ไปตอมดอกไม้
และ…“ แมลงวัน ”…ก็ไม่เคยไปกินน้ำหวาน..ในดอกไม้กับผึ้ง

ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนใจกว้าง ” คุณ..จะมี “ สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น ”

ถ้าคุณ..อยู่กับ “ นักปราชญ์ ” คุณ..จะมี “ ความรู้มากยิ่งขึ้น ”

ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนบุญ ” คุณ..จะเกิด “ จิตเมตตามากยิ่งขึ้น ”

ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนกล้าหาญ ” คุณ..จะ “ แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ”

ถ้าคุณ..อยู่กับ “ คนมองโลกในแง่ดี ” คุณ..จะ “ มีความสุขมากยิ่งขึ้น ”

ถ้า “ ศีล ” ไม่เสมอกัน ก็..อยู่ร่วมกันไม่ได้

ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้ คนแบบเดียวกัน..ดึงดูดพวกเดียวกัน “ ชอบแว้น ” เขา..ก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถ “ ชอบเข้าวัด ” ก็ชวนกันไป..นุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม

ทำเรื่อง .. ที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่อง .. ที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทชิดเชื้อ.. กับคนแบบไหน..? นั่น..!! แปลว่า “ เราเป็นคนแบบนั้น ”

เราคุย, เราคบ กับคนแบบไหน..? แล้ว “ สบายใจ ” ไม่อึดอัดใจ …

ให้รู้ไว้เลยว่า … เรา..กำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา

“ แมลงวัน ” มันไม่ชวนกัน..ไปกินน้ำหวาน กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอก … มัน..ชวนกันไปกิน แต่ของเหม็น-เน่าเสีย พวกเดียวกัน..!! มัน..จะชวนกันทำในสิ่ง … ที่มันชอบเหมือนกัน, คิดเหมือนกัน

ไม่มีใคร “ ตักเตือน ” กันได้ เพราะ… ชอบเหมือนกัน

ถ้าอยากรู้ว่า “ ใครเป็นคนแบบไหน..? ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย..คบด้วยสนิทด้วยก็รู้ ”

เพราะ…ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน..!! “ ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก ”

เชื่อไหมว่า …..

“ คุณคือค่าเฉลี่ยคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี และ..ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด ” ลองมองดู 5 คน…ในชีวิต ที่คุณ..ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ในแต่ละวันซิ คุณ “ ได้รับอิทธิพล” มาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย

ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณ..ก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อยากเป็น “ ผึ้ง ” หรือ “ แมลงวัน ” คุณ…เป็นคนเลือกเอง

ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบทความนี้  ที่ได้ให้มุมคิดดีๆ ( ไม่ทราบที่มา )

 ที่มา : เห็นทุกข์เห็นธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *