ไม่น่าเชื่อ 8 เทคนิคง่ายมาก ช่วยลดความ เ สี่ ย ง เบาหวาน

ไม่น่าเชื่อ 8 เทคนิคง่ายมาก ช่วยลดความ เ สี่ ย ง เบาหวาน

แม้ว่าสาเหตุสำคัญของโ ร คเบาหวานจะมาจากก ร ร มพันธุ์เช่นเดียวกันกับโ ร คไม่ติดต่ออันตรายอื่น เช่น       ม ะ เ ร็ ง แต่หากมีปัจจัย เ สี่ ย ง เข้าไปกระตุ้น หรือมีพฤติก ร ร มในการกินที่ “ติดหวาน” เป็นประจำ ก็อาจเพิ่มความ เ สี่ ย ง ในการเป็นโ ร คเบาหวานได้มากกว่าคนอื่น นอกจากนี้เป็นโ ร คเบาหวานแล้ว ใช้ชีวิตลำบาก และรั กษ าหายย าก เราจึงควรระมัด ร  ะวั งอย่าเป็นโ ร คนี้ตั้งแต่แรกจะดีกว่า

จากข้อมูลของ พญ.รุ่งทิพย์ ด่านศิริกุล แพทย์ผู้ชำนาญด้านเบาหวาน และหนังสือเ รื่ อ งกลุ่มโ ร ค NCD โ ร คที่คุณหยุดมันได้เอง บอกถึงเทคนิคในการลดความ เ สี่ ย ง ในการเป็นเบาหวานเอาไว้ ดังนี้

8 เทคนิคง่าย ช่วยลดความเ สี่ ย ง “เบาหวาน”

1 จำกัดปริมาณน้ำตาลที่กินในแต่ละวัน โดยไม่ให้เกิน 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัมต่อวัน นับได้คร่าว จากจำนวนน้ำตาลที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่ม อาหารต่าง

2 เลือกรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำ เช่น ฝรั่ง มะละกอ ส้ม มะม่วงดิบ ส้มโอ แอปเปิ้ลเขียว เป็นต้น

3 ลดเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ น้ำอัดลม และขนมหวานอื่น โดยค่อย ลดจำนวนลงจนเหลือเพียงอาทิตย์ละครั้งเท่านั้น

4 เลือกกินคาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสี จะมีกากใยสูง เช่น ข้าวซ้อมมือ ถั่ว ฯลฯ

5 อ่ า นฉลากข้างผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อพิจารณาปริมาณน้ำตาลก่อนซื้อมาบริโภค

6 แปรงฟัน หรือบ้วนปากหลังกินอาหาร ช่วยลดความอย า กอาหารได้

7 ออกกำลังกายเป็นประจำให้ติดเป็นนิ สั ย ช่วยลดน้ำตาลในเ ลื อ ดได้

8 หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่ า งกาย และตรวจเช็กเบาหวานเป็นประจำ

ที่มา:sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *