เลือกเนื้อคู่ไม่ผิดพลาด ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

ว่าด้วยเรื่องของชีวิตคู่ คู่เวร คู่กรรม คู่แท้ คู่บารมี หรืออย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าใครๆ ก็อยากเจอเนื้อคู่แท้ของตนเอง ที่ผูกผันกันมาแต่ไหนแต่ไร แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าใครใช่ เอาเป็นว่าก็มีหลักง่ายๆ บอกไว้อยู่ นั่นคือหลักที่ทุกท่านก็ทราบกันดี คือ ศีลเสมอกัน ถึงจะไปกันได้

พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า หากหาคนที่ดีเสมอเรา หรือดีกว่าเราไม่ได้ ก็ขอให้ใช้ชีวิตไปคนเดียวจะดีกว่า เดินคนเดียวดีกว่า ถ้าหาคนที่ดีเหมือนๆ กับเรา หรือดีกว่าเราไม่ได้ เพราะ ถ้าเราคบกับคนแบบไหน เราจะกลายเป็นคนแบบนั้น

ในสมัยพุทธกาลก็มี พระมักจะเดินจงกรมกันเป็นกลุ่มๆ อยู่ในวัดเดียวกัน  พระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้ดูว่า 

ภิกษุกลุ่มนั้น เดินตามพระสารีบุตรอยู่ พระสารีบุตรท่านเดินจงกลม แล้วมีพระกลุ่มนึงเดินตามท่านอยู่ พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า พวกพระกลุ่มนี้ ชอบปัญญา ชอบการเจริญปัญญา 

ภิกษุอีกกลุ่มนึง เดินตามพระโมคคัลลา พระพุทธเจ้าก็ชี้ ภิกษุเหล่านี้ชอบมีฤทธิ์ 

อีกกลุ่มนึง เดินตามพระอนุรุทธ ท่านก็ว่าภิกษุเหล่านี้ ชอบทิพย์จักษุ ชอบอยากรู้ว่าใครเสียชีวิตแล้วไปเกิดที่ไหน

พวกนึงเดินตามพระเทวทัต ตามหลายองค์เลยนะ พระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ ว่าภิกษุเหล่านี้ปราถนาลามก 

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า คนเหล่าต่างก็รวมกันด้วยธาตุ มีธาตุที่ดีมันก็มารวมกันด้วยดี มีธาตุทีชั่วมันก็รวมกับกลุ่มที่ชั่วๆ ถ้าข้ามกลุ่มกันมันก็วุ่นวาย เพราะมันไม่เสมอกันด้วยศิล ด้วยธรรม วุ่นวายเปล่าๆ 

ท่านบอกว่าหากเราจะไปไหนมาไหน ไปทำอะไร จงหาคนที่ดีกว่าเรา หรือเสมอกับเรา หากหาไม่ได้ก็ให้ไปคนเดียวดีกว่า ไม่ต้องกลัวเหงา ถ้าเราภาวนาเป็นคำว่าเหงาไม่มีเลย

4 ข้อสังเกตุและเลือกเนื้อคู่ให้ดี

พระพุทธเจ้าท่านได้เคยตรัสสอนถึงการเลือกเนื้อคู่ให้แก่ชายหญิงไว้อยู่เหมือนกัน ที่นอกเหนือจากการหาคนที่ดีกว่า หรือเสมอกว่าเรา นั่นก็คือการสังเกตุ 4 ข้อต่อไปนี้

1. ควรมีศีลเสมอกัน คือ เลือกคนที่มีความประพฤติ ศีลธรรม มารยาท มีพื้นฐานการอบรมพอเหมาะสอดคล้องกัน

1. ศรัทธาต้องเสมอกัน คือ เลือกคนที่มีความเชื่อเลื่อมใสในศาสนา สิ่งเคารพบูชา ความคิดเห็น จุดมุ่งหมาย ตลอดจนรสนิยมตรงกัน

3. ควรมีจาคะเสมอกัน คือ เลือกคนใจกว้าง เสียสละ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น เพราะเมื่ออยู่ด้วยกันก็ต้องเสียสละทั้งทรัพย์สินและความสุขของตนเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

4. ควรมีปัญญาเสมอกัน คือ รู้จักเหตุ-ผล-ดี-ชั่ว สิ่งที่เป็นประโยชน์ – ไม่เป็นประโยชน์ สามารถใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาได้

เรียบเรียงโดย : รักยิ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *