เตรียมให้พร้อม 3 ຣาศีຣวຢ ฟ้าเปิด หมดเคราะห์

อาจาย์อีกท่านหนึ่งของไทย ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใส ศรัทธา หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ย้ำ เตรียมตัวเองให้พร้อม 3 ຣาศีຣวຢ ฟ้าเปิด หมดเคราะห์ หมดกssม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำนายที่คนให้ความสนใจ เมื่อหลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ หรือ ท่านเจ้าคุณ พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ชื่อดังออกมาเปิดเผยคำทำนายโดยระบุว่า

ຣาศีเมษ

ຣาศีตุล

ຣาศีมังกร 

3 ราศีนี้ เท่ากับ  ຣวຢ 

ให้ไปทำบุญไหว้พระเสริมบารมีแล้ว ทำความดี และต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด ว งดีขึ้นแล้ว ฟ้าเปิด หมดเคราะะห์ หมดกssม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี

ฟ้าเปิด หมดเคราะะห์ หมดกssม หมดทุกข์ จะพบสิ่งดี

อย่าลืมหาเวลาทำพิธีห่มผ้าพระนิพพาน พระนอนแล้ว อย่าลืมทำความเคารพ 7 สิ่ งนี้นะลูก ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมาก นะลูก สุภัทธะเอยเราคตาคตเคารพสิ่ งนี้(พระวาจา)

๑. ให้มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. ให้มีความเคารพในพระธรรม

๓. ให้มีความเคารพในพระสงฆ์

๔. ให้มีความเคารพในการศึกษา

๕. ให้มีความเคารพในสมาธิ

๖. ให้มีความเคารพในความไม่ประมาท

๗. ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก

มีความเคารพ 7 อ ย่า ง นี้ ในมงคลสูตร ຣวຢ ຣวຢแน่นอน ดีแน่นอน …หลวงพี่อุเทน หลวงพี่แซม ให้โยม หมดหนี้ หมดทุกข์ หายป่ ว ย บริวารเจ้านายดี สุขที่สุด บรรลุธรรมโดยเร็วที่สุด สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *