จากเคยอนาคตสดใส ตอนนี้ตกงานมากเป็นประวัติกาล

จากเคยอนาคตสดใส วันนี้ตกงานมากเป็นประวัติกาล

อวสานเกาะฮ่องกง ภายหลังเกิດ ม็ อ บยุชนชั งชาติหนุ่มสาวชาวฮ่องกงมานานกว่า 4 เดือน ผลกssมที่ชั งบรรพบุรุษได้กระทบทางเศรษฐกิจร้ า ยแรงส่งผลย้อนกลับสู่บรรดา ม็ อ บและครอบครัวแล้ว โดยกลุ่มทุนธนาคารยักษ์ใหญ่ HSBC ที่อยู่กับฮ่องกงมาช้านาน เคลื่อนย้ายเงินทุนมหาศาลสุดพรรณาไปที่สิงคโปร์ และออสเตรเลียแล้ว

ยังไม่รวมอีกสารพัดธุรกิจชั้นดีขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่ถอนตัวจากฮ่องกง ย้ายไปประเทศอื่นอีกเรื่อย เพราะวิเคราะห์ว่าฮ่องกงหมดอนาคตใหม่ระยะย าวแล้ว ส่งผลให้คนหนุ่มสาวที่เคยมีเงินเดือนหลักแสนบาทตกงานไปแล้วหลายหมื่นคน

และยังไม่สามารถหางานทำใหม่ได้ โดยเฉพาะหนักสุดคือบรรดาร้านอาหารหลายร้อยแห่งอยู่ใกล้กับกับย่าน ม็ อ บต่างถูกเผา ทุบทำ ล า ย และແย่งอาหารไปกินเพราะความหิวโซของ ม็ อ บที่หาของกินย ากมากขึ้น

ความเดือดร้อนหิวอาหาร ประทังชีวิตจึงกระจายไปทั่วคนฮ่องกงที่ตกงาน ไม่มีรายได้อะไรอีกแล้ว ประจวบกับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปที่ฮ่องกง เพราะขืนโผล่ออกจากโรงแรมที่พักพวก ม็ อ บก็ดักรุมทุบนักท่องเที่ยวอยู่ดี จึงขย าดไปตาม กัน

ปกติแล้วคนฮ่องกงจะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านเพราะที่พักตึกสูงไม่มีที่ประกอบอาหารได้ อาชีพกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจึงได้รับความทุกข์สาหัส สิ้นเนื้อประดาตัวจากจำนวนผู้มาเยือนในเมืองลดลงเวิ้งว้างไร้ผู้คนและนักท่องเที่ยว

ร้านอาหารหลายร้อยแห่ง จำต้องปิดตัวลงไปแล้ว และต้องให้พนักงานเรือนหมื่นคนออกจากงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเลย และไม่ได้ว่าจ้างคนงานชั่ วคราวอีกต่อไป ม็ อ บยุวชนชั งชาติฮ่องกง ก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณค่าไม่ได้

ผลกระทบยังเกิດโดมิโนภาคธุรกิจต่าง เช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและโรงแรม รถไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญทุกค่าย คาดการณ์ว่าแม้ ม็ อ บ ชั ง ชาติจะยุติลงแล้ว แต่เศรษฐกิจของฮ่องกงจะเ ล วร้ า ยสุดขั้ว

ขอบคุณแหล่งที่มา Kharmnuan Phurksaved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *