คณะรัฐมนตรีประกาศอนุมัติ โครงการบ้านล้านหลัง เพิ่มวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีประกาศอนุมัติ โครงการบ้านล้านหลัง เพิ่มวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท

ไฟเขียว ครม. ลงมติเห็นชอบปรับเพิ่มวงเงินกู้ โครงการบ้านล้านหลัง

ครม. เคาะปรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลัง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้าน จากเดิมไม่เกิน   1 ล้าน เพื่อที่จะให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 อมรินทร์ ทีวี รายงานว่า ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1 ปรับเพิ่มราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้าน บาท/หน่วย

 2 วงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดราคาซื้อขายและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านล้านหลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง

ที่มา: kapook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *