การทำบุญของคนไทยรุ่นใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม

คนไทยในเมืองส่วนใหญ่นิยมทำบุญด้วย วิธีการที่ต้องอาศัยปัจจัยด้านวัตถุและเงินทองเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น การให้เงินโดยตรง หรือซื้อปัจจัยเช่นช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้โรงเรียน หรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

ส่วนการทำบุญที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุเงินทอง ก็มีเช่นเดียวกัน แต่มักจะถูกมองข้ามไป การทำบุญประเภทนี้ยังสามารถนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป อันจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีความสงบสุขร่มเย็นยิ่งขึ้น เช่น การรักษาศีลปฏิบัติธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่น การเสียสละแรงกายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การให้ข้อคิดเตือนสติผู้อื่นให้ละเว้นจากการทำชั่ว และการแผ่เมตตาให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดคิดร้ายนั้น

คิดอย่างไรกับการทำบุญของคนไทยรุ่นใหม่ๆ 

1. การจะได้บุญมาก ต้องบริจาคเงินมาก ให้กับวัดดัง วัดสวยๆ หรือเป็นเจ้าภาพคนใหญ่คนโตในงานบุญ

2. ต้อง”ทำบุญ กับพระและวัดเท่านั้น เพราะได้บุญตรง และได้บำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วย ละเลยการทำบุญกับคนทุกข์ คนยากจน หรือบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่

3. ทำบุญมาก เมื่อจากโลกนี้ไปไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูง ชั้นเทพ ชั้นพรหม

4. ไม่ค่อยตื่นเข้าไปทำบุญ ใส่บาตร เข้าวัดฟังธรรม เน้นทำบุญตามงาน ตามเทศกาล เข้าวัดเฉพาะมีความทุกข์ แต่ตอนมีความสุขไม่คิดถึงวัด

5. “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” คือเรื่องทำบุญ เร่งเข้ามา อยากทำรีบทำ ไกลแค่ไหนก็เดินทางไปทำ แต่เรื่องช่วยเหลือคนทุกข์ยาก เอาไว้ก่อนแล้วกัน

6. มักทำบุญต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน เช่น พระหรือวัด ละเลยสิ่งที่ต่ำกว่าตน เช่น คนจน แม่ชี สัตว์ที่หิวโหย หรือ คนยากลำบาก

7. เชื่อเรื่องกรรมเก่า การทำบุญ เป็นการแก้เคราะห์กรรม

8. เชื่อเรื่องหมอดู โหร พระภิกขุ ที่เป็นหลวงตา หลวงปู่ ที่สอนเรื่องกรรมเก่าและการแก้

9. คนที่เชื่อเรื่องกรรมเก่า จะไม่คิดไม่ศึกษาและไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

10. คนไทยส่วนหนึ่งจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาอาหารพวงมาลัยไปถวาย ขอพร ขอโชค ขอลาภ แต่มักไม่ค่อยคิดถึงการเจริญสติ การสร้างเหตุที่ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ชีวิตที่ดี

เรียบเรียงโดย : รักยิ้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *