กราบไหว้หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล ถูกรางวัลที่ 1 อาจเป็นคุณ

กราบไหว้หลวงพ่อดำ วัดสระทะเล ถูกรางวัลที่ 1 อาจเป็นคุณ

ใกล้วันที่ 1 กรกฎาคม เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับใครที่กำลังมองหาเลข เพื่อซื้อล็อตเตอรี่ในรอบนี้ แต่ยังไม่มีเลขที่ถู ก ใ จ วันนี้ก็มีเลขดัง จากที่ต่าง มาฝากอีกเช่นเคย โดยมีรายงานมาว่า

มีชาวบ้านได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลที่ 1 เป็นจำนวนเงินกว่า 24 ล้านบาท ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวจึงเดินทางมาแก้บนและกราบไหว้หลวงพ่อดำ ที่ วัดสระทะเล ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยคนส่วนใหญ่จะมาบนเ พื่ อใ ห้ เ ลื่ อ น ขั้นหรือเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งเชื่อว่าชอบผู้คนที่ทำงานราชก า รเ ป็ น ส่ ว นใหญ่ หากมาบนไว้ก็ได้ตามคำขอ

นายกำชัย หทัยไพบูลย์ วัย 66 ปี ซึ่งเคยถูกรางวัลที่ 4 จำนวน 4 ใ นั้นก็ทำงานราชการที่มากรา บ ไ ห ว้และก็ลงมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับบ้านไป พอสลากกินแบ่งรัฐบาลออก ถึ ง กับ ดี ใจสุด ว่าตนเองถูกรางวัลที่ 1

จากการพูดคุยกันค น ขา ยสลากกินแบ่งรัฐบาลให้บริเวณวัด ทราบว่า คนส่วนใหญ่มักจะมาบน ขอ ใ ห้ต นเองได้เลื่อนขั้นแล้วก่อนออกก็จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับไปกันทุกคน บางคนก็ ถู ก ร างวัลเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่คน

หากใครที่ไปกราบไหว้ก็ขอให้ทำตามมาตรการของรัฐ เพื่อคว า ม ป ล อดภัยด้วยนะ

ที่มา : kasetpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *